Заседание за промени в транспортната схема

Днес, в сградата на Областна администрация – Пловдив се проведе първото заседание за 2019 г. на комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на област Пловдив.

В дневния ред на заседанието бяха включени постъпили предложения за промяна в маршрутните разписания от квотата на община Карлово и предложение за прехвърляне на действащи маршрутни разписания на автобусна линия Пловдив – Върбен и Пловдив – Зелениково, от квотата на Община Пловдив от Областна транспортна схема към квотата на Община Брезово.

След изслушването на представителите на съответните общини предложенията за промени бяха одобрени от членовете на Комисията.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017