Акцент, Новини

Център по мехатроника в Пловдив ще подготвя кадри за индустрията

Проектът на Германо-българския бизнес има подкрепата на държавата, очаквам зад него да застане и Община Пловдив, заяви областният управител Ангел Стоев

Германо-българският бизнес у нас има готов проект за създаване на Обучителен център по мехатроника в Пловдив. Това стана ясно по време нас среща на областния управител на Област Пловдив Ангел Стоев с ръководителя на икономическия отдел към Посолството на Германия у нас Мориц Зайлер, главния управител на Германо-българската индустриално-търговска камара д-р Митко Василев и почетния консул на Федерална република Германия със седалище в Пловдив д-р Мариана Чолакова.

Интердисциплинарната специалност е сред най-търсените от промишлените предприятия от „Тракия икономическа зона“, в която работят стотици компании в областта на роботиката, автомобилостроенето, авиационните технологии и медицинско оборудване. Идеята е бъдещото училище да използва базата на Германо-българския център за срещи в Пловдив. То ще предлага допълващо към държавната професионална система обучение и ще захранва дългосрочно предприятията в Пловдив и региона с квалифицирани специалисти в областта на мехатрониката.

„Като представител на държавата приветствам всяко начинание, свързано с подготовката на средни и висши кадри за българската индустрия. Факт е, че бизнесът изпреварва в развитието си образователната ни система и има нужда от допълнително обучение на кадрите, които влизат в новите  и иновативни производства“, заяви областният управител. Той подчерта, че „Тракия икономическа зона“ се развива изключително интензивно и е сред водещите в България. По думите му, ако искаме да задържим темповете, е необходимо бързо пренастройване към професионално образование, за да може да се отговори на нарастващите нужди на индустрията. Много подходящо е да  се използват работещите формули и опитът на Германия и Австрия в дуалното обучение – учиш, докато работиш срещу заплащане. Това е един от начините да се намали т. нар. „младежка безработица“. Според последните данни на Националния статистически институт от преброяването близо 20 на сто от младежите в областта нито работят, нито учат или близо 18 хиляди души на възраст от  15 – 29 години. Най-трудно се реализират младежите със средно образование(42.2%), следвани от тези с основно (26.9%) и висшистите (13.9%).

Ангел Стоев подчерта, че проектът може да бъде реализиран съвместно с Община Пловдив като се използват финансовите инструменти, които дава Законът за насърчаване на инвестициите.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/