Регионален съвет за развитие на Южен централен район на 9 април в Пловдив

На 09.04.2019г. от 11:00ч. в конферентната зала на Ландмарк хотел в град Пловдив (Гребен канал Запад, ул. Свети Валентин 1) ще се проведе 40-то заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на г-н Здравко Димитров – Областен управител на област Пловдив. На заседанието ще присъстват заместник-министри, представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на висшите учебни заведения, на организациите за управление на туристическите райони „Тракия“, „Родопи“ и „Долината на розите“, на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и представители на НПО.

На заседанието ще бъдат представени: Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2025; Проектът „REGIONS 4FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“; Методически указания за изготвяне на интегрираните общински планове за развитие през следващия програмен период 2021-2027; както и представяне на ангажиментите на новата Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017