Акцент Новини

Работна среща на Инициативен комитет за политики в подкрепа на жертвите на сексуално насилие

Посланикът на Великобритания в България – Н.. Пр. Ема Хопкинс взе участие в работна среща на Инициативен комитет за политики в подкрепа на жертвите на сексуално насилие. Участниците в срещата бяха поздравени от заместник областния управител Петър Петров, който заяви, че е необходимо да се търсят начини и възможности за създаване на Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие и в Пловдив, по подобие на Център „Вселена“ – Бургас, чиято дейност беше представена на форума от г-жа Диана Видева – Асоциация „Деметра“.

На срещата присъстваха и вицеконсулите на Великобритания в България – Калина Щилянова и Теодора Манева, зам. кметът на община Пловдив – Георги Титюков, директорът на ДСП Пловдив – д-р Надя Танева, д-р Аргир Аргиров – директор на МБАЛ – Пловдив, ръководители и експерти от община Пловдив, ОДМВР – Пловдив, РЗИ, РУО и други институции.

В Центъра за подкрепа на жертвите на сексуално насилие ще има оборудван медицински АГ кабинет, съдебен лекар, социален работник, психолог, полицейски служител и прокурор. Така връзката между институциите ще бъде пряка и жертвите на сексуално насилие ще могат да вземат информирано решение какви да бъдат следващите стъпки, за да се почувстват защитени.

По време на обсъждане на възможностите за реализиране на Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие в Пловдив, стана ясно, че той би могъл да бъде създаден на територията на ДКЦ „Пловдив“. Д-р Аргиров заяви, че там има подходящи помещения, които след няколко месеца ще бъдат освободени от Центъра за хемодиализа.

Центърът ще се ползва от моралната и логистична подкрепа на посолството на Великобритания в България.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

https://www.livechatalternative.com/