ОДБХ Пловдив определи 20 км. зони около индустриалните свинекомплекси в област Пловдив

Заповед във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение за заболяването «Африканска чума по свинете» на основание чл.З1, т. 1 от Устройствения правилник на БАБХ и Заповед № РД-20-9З/З 1.07.2019 г. на Областния управител на област Пловдив във връзка с проведено заседание на 30.07.2019 г. на Областната епизоотична комисия.

Заповед № 274/31.07.2019г. на Директора на ОДБХ Пловдив

Заповед № РД-20-93/31.07.2019г. на Областен управител от заседание на Областна епизоотична комисия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017