Обявления

Обявление № АСД-11-1#19/14.07.2014г.

Относно: Обявление № АСД-11-1#19/14.07.2014г. за изземване на част от недвижим имот, частна държавна собственост

Преглед

Последна редакция на 14 март, 2016 в 18:42

Skip to content https://www.livechatalternative.com/