Акцент Новини

Областният управител Дани Каназирева присъства на отчета на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив

Данните за работата на служителите по всички направления на дейност през изминалата година бяха оповестени от директора на РДПБЗН – Пловдив комисар Георги Мангараков. На отчета присъстваха областният управител на Пловдивска област Дани Каназирева, заместник-директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ ст. комисар Асен Игнатов, директорът на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Йордан Рогачев, началникът на отдел „Обществен ред и управление на кризи“ в Община Пловдив Емил Вълков, Костадин Пейчинов – инспектор „Противопожарна охрана на сгради“ в Община Пловдив и началници на сектори, групи и районни служби към пловдивската пожарна. 

В приветствието си към състава на РДПБЗН – Пловдив областният управител г-жа Дани Каназирева изтъкна своята признателност и удовлетворение от добрата координация и ползотворно сътрудничество. 

„Изключително съм признателна на всеки един от от вас. Не мога да не отбележа последните случай с риска от замърсяване на река Марица и бързата и адекватна реакция от ваша страна. Всеки един от вас беше на своя пост“,  допълни Каназирева.

От името на ръководството на ГДПБЗН ст. комисар Игнатов отправи благодарност към служителите на пловдивската дирекция за професионализма и усилията, които са положили през отчетния период, за да гарантират сигурността на населението на Пловдивска област по отношение на свеждане до минимум на рисковете от пожари и бедствени ситуации. Той даде положителна оценка за осъществената превантивна дейност и същевременно доброто състояние на реакция, което екипите поддържат в ежедневната си работа. 

Благодарност за постоянното и тясно взаимодействие в общите усилия на двете дирекции за опазване живота и имуществото на гражданите отправи и директорът на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Йордан Рогачев. Похвални бяха и думите на представителите на Община Пловдив, които от името на кмета декларираха готовност за съдействие при решаване на всички въпроси, свързани с дейността на пожарната. 

По време на срещата бяха обсъдени различни въпроси и набелязани приоритетните задачи и възможности за развитие на дейността:

  • Поддържане на висока степен на оперативна готовност на силите и средствата за пожарогасителна и спасителна дейност с цел бързо реагиране при ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации.
  • Повишаване нивото на професионална подготовка на служителите от всички направления на дейност чрез обучения, семинари, тренировки и учения.
  • Подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на Единна спасителна система и оказване на методическа помощ на органите на местната изпълнителна власт за повишаване капацитета им и осигуряване на единен подход при реализиране на политиките за защита при бедствия.
  • Повишаване на качеството на осъществяваните държавен противопожарен контрол и контрол по спазване на Закона за защита при бедствия.
  • Подпомагане на съветите за намаляване на риска от бедствия на областно и общинско ниво с цел повишаване на ефективността им.
  • Разширяване обхвата на провежданата информационно-разяснителна дейност и обучението сред органите на изпълнителната власт и населението чрез търсене и използване на различни комуникационни канали.
  • Подобряване на социално-битовите условия в структурните звена на РДПБЗН Пловдив.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

https://www.livechatalternative.com/