Заповеди

Заповед № ДС-12-2/28.04.2015г.

Относно: На основание чл. 124а, ал. 3 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и по повод искане с вх. ДС-22-9/24.02.2015 г., допълнено с вх. № ДС-22-9#1/16.04.2015 г. от „Под тепето” ООД, гр. Пловдив, ЕИК: 200578999, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 92В, ет. 2, както и писмо изх. № 16-00-КЗЗ117/26.06.2014 г. на ОД „Земеделие“ – Пловдив одобрявам …

Преглед

Последна редакция на 20 април, 2016 в 14:25

Skip to content https://www.livechatalternative.com/