Процедури

Предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим) и край до водохващането преди регулацията на гр. Кричим (северна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)”.

 1. Решение за откриване
 2. Обявление
 3. Документи за участие
 4. Решение за промяна
 5. Разяснения
 6. Протокол на КК и ПП Протокол за предаване на досието
 7. Решение
 8. Информация за гаранции
 9. Информация за сключен договор
 10. Договор
 11. Информация за извършени плащания
 12. Информация за изпълнен договор

Рег. номер в АОП: 00799-2015-0001
Създаден на: 29.04.2015г.
Последна актуализация на: 12.06.2015г.
Състояние: ПРЕКРАТЕНА!

Последна редакция на 31 март, 2016 в 12:30

Skip to content https://www.livechatalternative.com/