Решения, Транспорт

Решение № РД-20-37/24.04.2014г.

Относно: Разрешение на кметът на община Пловдив да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ 9, 11, 17, 21, 25, 26, 36 и 113 от Общинската транспортна схема на община Пловдив за срок на изпълнение до пет месеца, считано от 03.05.2014 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП или ЗК, което от двете събития настъпи по – рано.

Преглед

Последна редакция на 12 септември, 2017 в 17:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/