Заповеди

Заповед № РД-20-33/08.04.2014г.

I. ОДОБРЯВАМ: Техническо задание за проектиране на линеен обект на техническата инфраструктура „Стоманобетонов мост над канал (ПИ 224.129) между двете локални платна (паралелни на път II-64 „Пловдив – Карлово“) в землищата на община Марица и община Пловдив.

II. РАЗРЕШАВАМ: Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура:

Заповед № РД-20-33/08.04.2014г. Преглед

Техническо задание за проектиране. Преглед

Последна редакция на 14 март, 2016 в 16:54

Skip to content https://www.livechatalternative.com/