Решение № РД-20-120/25.11.2016г.

Относно: Формално съгласие за удължаване срока на договора за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по съответни автобусни линии и маршрутни разписания.

Преглед

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017