Процедури, Съобщения

Процедура: 00799-2020-0001

Предмет на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Областна администрация – Пловдив

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие;
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
 7. Протоколи;
 8. Протокол на КК;
 9. Решение за класиране;
 10. Информация за гаранции;
 11. Информация за сключен договор;
 12. Договор;
 13. Информация за извършени плащания;
 14. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 9096932 /09.03.2020г.

Създаден на: 09.03.2020г.

Процедура: Събиране на оферти, чрез публикуване на обява

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2020г. 17:30ч.

Последна актуализация на: 14.05.2020г. 16:50ч.

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА!

Последна редакция на 14 май, 2020 в 16:53

Skip to content https://www.livechatalternative.com/