Заповеди

Заповед № ДС-09-7/19.02.2014г.

Относно: Разрешавам изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, строеж: „Оптична кабелна линия Пловдив – Брезово и селищна мрежа в гр. Брезово и гр. Раковски”, попадащ в териториите на четири общини: Пловдив, Марица, Раковски и Брезово, област Пловдив.

Преглед

Последна редакция на 14 март, 2016 в 17:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/