Заповеди

Заповед ЗД-00-68/04.05.2012г.

Относно: Осигуряване на пожарната безопастност и създаване на организация за гасенето на пожари в горските територии на областта.

Преглед

Последна редакция на 14 март, 2016 в 17:42

Skip to content https://www.livechatalternative.com/