Заповеди, Търг

Заповед № РД-20-91/09.11.2018г.

Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

Заповед № РД-20-91/09.11.2018г.

Последна редакция на 03 декември, 2018 в 11:12

Skip to content https://www.livechatalternative.com/