Решения, Транспорт

Решение № РД-20-101/14.10.2015г.

Относно:съгласие кметът на община Сопот да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни разписания по автобусни линии Карлово – Сопот и Карлово – Анево от Областната транспортна схема, квота на община Сопот до 6 месеца или до избора на изпълнител.

Преглед

Последна редакция на 12 септември, 2017 в 17:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/