Процедури

Предмет: „Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Пловдив“.

 1. Решение за откриване
 2. Обявление
 3. Документи за участие
 4. Решение за промяна
 5. Разяснения
 6. Протокол на КК
 7. Решение за класиране
 8. Информация за гаранции
 9. Информация за сключен договор
 10. Договор
 11. Информация за извършени плащания
 12. Информация за изпълнен договор

Рег. номер в АОП: 00799-2015-0003
Създаден на: 06.10.2015г.
Последна актуализация на: 18.12.2015г.
Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 19 декември, 2016 в 17:08

Skip to content https://www.livechatalternative.com/