Акцент, Новини

Каназирева: Междуведомствена комисия извърши проверка на състоянието на реките в областта

Във връзка с валежите от последните дни и прогнозите на синоптиците областният управител Дани Каназирева съобщи, че с нейна заповед междуведомствена комисия е извършила проверка на състоянието на реките в пловдивска област.

Проверени са 28 участъка от реките Стряма, Марица, Каварджиклийка, Калаващица, Пясъчник, Пикла и Геренска, които  се намират на територията на 6 общини -Карлово, Хисаря, Родопи, Марица, Садово и Калояново, за които от общините е постъпила информация.

При проверката са установени няколко участъка, които ще бъдат под засилено наблюдение и контрол, до извършване на аварийно възстановителни и укрепителни работи по защитните съоръжения, коментира Каназирева.

По думите й  става въпрос за дига на р. Стряма в землище на с. Калековец и крилна стена при моста на р. Стряма на при с. Маноле. Дадени са указания на кметовете при  прогноза за усложнена метеорологична обстановка и очакван завишен воден отток да предприемат конкретни действия.

Предвижда се и засилен контрол върху реките и защитните съоръжения , съобразно Плановете за защита при бедствия.

Каназирева уточни, че  указания във връзка с пролетното снеготопене и дъждове са изпратени  до собствениците и стопаните на язовири и други хидротехнически съоръжения за повишено внимание и вземане на мерки, ако е необходимо.

Тя припомни, че на територията на Област Пловдив има 336 язовира. В момента се извършва процедура по категоризирането им, съгласно новите изисквания на Закона за водите.

„Това е важно, защото според категорията им те подлежат на различен режим на проверка. В момента язовирите на територията на област Пловдив разполагат със свободни обеми и няма притеснения от неконтролируемо преливане на води. Няма информация за съоръжения, които да са в опасно състояние, обясни  областният управител.

В комисията, която извърши проверката участваха  представители на РД „Противопожарна безопасност и защита на населението – Пловдив, Басейнова Дирекция ИБР, РИОСВ, Регионалната дирекция на горите— Пловдив, Напоителни система  и представители на общините.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/