Отворено писмо от Медицинския специализиран щаб към Областния кризисен щаб

С огромно огорчение, през последните дни, четем заглавия и статии, в които се уронва авторитетът на Областния кризисен щаб, на Медицинския специализиран щаб към него, на институции, на болници, на отделни личности, при това без изобщо да се помисли как това се отразява на семействата на хората, които в този момент правят всичко възможно, за да бъдат полезни в борбата с COVID -19, както и на всички, които  днес се страхуваме за здравето си, за неясното си бъдеще и за оцеляването си. Защо е нужно това?

От своето сформиране Областният кризисен щаб работи ежедневно, открито и с ясното съзнание и поета отговорност, че държавата, общините и всяко едно българско семейство  е изправено пред изключително тежка ситуация, защото  на първо място е застрашено човешкото здраве. Нито едно взето решение до този момент не е взето еднолично. Всяко едно решение се е дискутирало, обсъждало и приемало след гласуване, като всичко е протоколирано. За решенията си ОКЩ и  Медицинският специализиран щаб към него правят ежедневен отчет, включително и до прокуратурата.

Всяка една дейност е публична, а чрез медиите информацията стига и до обществеността. Нито веднъж не е отказано на медии информация.

Областният щаб няма бюджет, не разходва средства. Всяко едно дарение, получено в Областна администрация е разпределено с решение на Щаба, според нуждите на конкретната болница или здравна институция. За всичко това има документи.

До тук с дейността. Публична. Ежедневно отчитана – документално, медийно и в социалните мрежи.

За нас в този  момент е най-важна подготовката на болниците и организацията в тях, снабдяването на лекарите със защитни облекла и предпазни средства.  Тя да бъде реална, а не формална и когато всичките ни усилия са насочени на там, да се уронва авторитетът на институциите и хората, които работят в тях, е най-вредно. В този момент, това е  най-лесният начин да се обезкуражиш. Именно сега имаме нужда от взаимна подкрепа!

Точно в този момент обаче излиза поредна публикация, която  търси сензация в гръмки заглавия и не само  злепоставя  ОКЩ и Медицинския специализиран щаб, неговите членове, семействата им, но и града ни. 

Поредно доказателство е публикацията в TrafficNews „Пир по време на чума или защо Областният щаб „дари“ 4 тона спирт на частна фирма“ с подзаглавие : TrafficNews по следите на 14-те тона спирт дарени от Агенция „Митници“ на пловдивските болници.

Прилагаме и коментарът на проф. Илиян Дойков, член на Медицинския специализиран щаб

„Решението, част от дареният на РЗИ от Агенция „Митници“ 13 458 литра спирт, да бъде преработен в дезинфекциращ гел, се взе на заседание на Медицинския специализиран щаб, защото всички директори на болници бяхме единодушни, че за нас по-ценно е да получим дезинфекциращ гел, отколкото самия спирт, който трудно ще съхраняваме в лечебните заведения.

Задължени сме, по разпоредби от Министерство на здравеопазването, да поставяме дезинфекциращ гел в диспенсъри в болниците и лечебните заведения. В момента той отсъства от пазара и е на ужасяващо спекулативни цени. И затова няма нищо по-естествено от това да пожелаем този спирт да бъде направен в дезинфекциращ гел.

 Не е имало нужда някой / от въпросния сайт / да върви, по каквито и да е било следи, тъй като дейността на Медицинския специализиран щаб е публична и прозрачна. Щабът прави и невъзможното да дава пълна информация. Така направи и за дарения спирт, за който предоставихме, включително и на въпросната медия,  пълна справка за взетите решения, за офертите на фирмите и за разпределението му.

И точно в тази ситуация излиза статия, в която се казва, че това е „пир по време на чума“.

Резултатът – след излизането на тази публикация, едната от фирмите, която щеше да преработи част от  спирта в дезинфекциращ гел, се оттегли и върна спирта, тъй като според написаното в статията се оказва, че едва ли не участва в някаква черна сделка.

И последствията от това са, че част от болниците остават без така нужния в този труден момент дезинфектиращ гел.

Ние нямаме абсолютно никакъв интерес това да ни се стоварва на главата и да бъдем едва ли не съучастници в нещо подобно.

Аз лично съм оскърбен. За мен цялото това нещо е напълно излишно.“

С уважение

Проф. Илиян Дойков

Медицински специализиран щаб

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017