Областна администрация – партньор в програма срещу домашното насилие

Втора конференция на тема „Заедно в служба на обществото-помощ за ромските жени срещу домашното насилие“ се проведе на 24 февруари в Дома на културата „Борис Христов“. Партньор на проекта е Областна администрация Пловдив. Присъстваха представители на полицията, съдебната система, неправителствени организации, журналисти, социолози, както и жертви на малтретиране в семейството.

Събитието откри ръководителят на проекта г-жа Албена Костадинова, която разказа различни случаи на домашно насилие сред ромите и проблемите на жените от етноса, свързани с тяхното огласяване.

Инспектор Матей Матов от ОД на МВР – Пловдив запозна участниците с полицейските практики в борбата срещу домашното насилие и подчерта, че то може да бъде не само физическо, но също така икономическо, емоционално и психическо. Той сподели и тревожната тенденция, че броят на жертвите ежегодно да се увеличава. Статистиката сочи, че през 2009 година тези случаи са били 231, а само за миналата 2015 година, регистрираните вече са достигнали 336.

Госпожа Татяна Маслинкова, съдия в РС – Пловдив, разясни юридическия механизъм за завеждане на дела при домашно насилие, и подчерта, че производството в тези случаи е опростено, по-бързо и без държавни такси.

В рамките на последвалата дискусия се очертаха и основните проблеми, с които се сблъскват, както жертвите на насилие, така и институциите, които са ангажирани с тях. На първо място, според г-жа Албена Костадинова, това е страха и срама при жените да признаят, че са малтретирани. Друг проблем е, че при психическо, емоционално и икономическо насилие, повечето адвокати отказват да се ангажират, тъй като няма видими физически следи от посегателство, а другото е трудно доказуемо. Това често създава усещане за безнаказаност в насилниците и загуба на доверие в съдебната система от страна на жертвите. Естественият резултат в повечето от тези случаи е, че се превръщат в рецидив. Не са редки случаите, когато съдебните и разследващи органи, се сблъскват с некомпетентно подготвени доклади от социалните служби, което води до прекратяване на следствие или заведено съдебно дело още в самото начало.

В края на срещата, участниците се обединиха около идеята, че трябва да има по-добра комуникация между институциите. Те бяха единодушни, че кризисните центрове за малтретирани жени и деца са малко.

Според Съвета на Европа, на 10 000 жители трябва да има 1 кризисен център. В България те са около 20, вместо 700.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017