Комисията за военните паметници към Областна администрация реши паметникът в село Труд да бъде вписан в регистъра

Дани Каназирева – Областен управител на област Пловдив, официално откри първото заседание на Комисията за военните паметници на територията на област Пловдив, която отговаря за координацията по опазване, поддържане и възстановяване на паметниците на Българската армия, на територията на областта.

Като председател на комисията, областният управител съобщи на присъстващите, че комисията се свиква във връзка със сигнал, постъпил от стана на СНЦ „Бъдеще за с. Труд“ и се отнася за военен паметник, който не е вписан в „Регистъра на Военните паметници на територията на област Пловдив“.

Паметникът се състои от три паметни плочи, на които са изписани имената на войници от село Труд, дали живота си за България, загинали в Балканските войни 1912 – 1913г. и в Първата световна война 1915 – 1918г. 

Бе решено вписването в „Регистъра на Военните паметници на територията на област Пловдив“ на паметника, находящ се на ул. „Никола Петков“ № 1, с. Труд, общ. Марица  в най-кратки срокове, тъй като той отговаря на изискванията на Закона за военните паметници.

На заседанието присъстваха  Областният управител на област Пловдив – г-жа Дани Каназирева, Заместник областния управител – инж. Димитър Керин, г-н Николай Киров – Главен експерт в Дирекция АПОФУС, Анна Паскалева – Главен експерт в отдел ДСРР, Дирекция АКРРДС, както и представители на Община Марица, Военно окръжие – Пловдив, Съюз на ветераните от войните на България и СНЦ „Бъдеще за с. Труд“.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017