Акцент Новини

Заместник-областният управител Евелина Апостолова взе участие в работен семинар в Медицински университет – Пловдив

Заместник-областният управител Евелина Апостолова и изтъкнати представители на академичната общност присъстваха на семинар за възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС в новия програмен период 2021-2027г.

Свои презентации в семинара представиха Проф. Костадин Костадинов, Съветник на министъра на образованието и науката, доц. Евгени Евгениев, Сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел и   д-р Светлозар Андреев, представител на Генералния секретариат на  Европейски комитет за регионите в Брюксел.

За да бъдат разяснени новите по-добри, гъвкави и олекотени условия за кандидатстване, беше осъществена и онлайн връзка с Никълъс Креф – мениджър по научноизследователските партньорства в Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и Патрик Боасо – директор научно-изследователски и иновационни политики за партньорство, MedTech Europe.

По покана на ректора на Медицински университет – Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева, в работната среща участваха проф. д-р Христина Янчева – ректор на Аграрен университет Пловдив, проф. д-р Илия Илиев – ПУ „Паисий Хилендарски“ и други академични преподаватели.

Като най-важна предпоставка за успешно изготвяне на проект беше изтъкнато партньорството между бизнеса, научната общност и държавната власт на местно ниво.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

https://www.livechatalternative.com/