В Областна администрация се обсъди подготовката за преброяването на населението в България през 2021

Експерти от НСИ и областна администрация проведоха работна среща, на която обсъдиха стартирането на преброяване на населението и жилищния фонд на територията на областта през 2021 година.

За първи път то ще се извърши на два етапа – предварителен обход на територията на страната, като цел е да се получи реална картина на жилищния и сграден фонд, както и актуални адресни данни. Които ще подпомогнат подготовката за вторият етап на Преброяване 2021 при съставянето на контролни райони и преброителни участъци.

Обсъдиха се и проблеми, които биха възникнали при извънредна епидемиологична обстановка в страната свързана с COVID-19, когато започне физическото преброяване.

В срещата участваха Евелина Апостолова – Заместник областен управител, Диана Янчева– Заместник председател на Националния статистически институт, Кристина Захариева – Директор на териториално статистическо бюро Юг и Кристина Атанасова – Главен експерт в отдел на „Координация и европейска интеграция“.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017