Акцент, Новини

В областна администрация Пловдив се проведе работна среща относно прилагането на Механизъм за съвместна работа на институциите

В областна администрация Пловдив се проведе работна среща относно прилагането на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заместник-областният управител Евелина Апостолова откри срещата като даде високо оценка за оргарнизацията при провеждане на матурите след 7 клас, както и при подаване на документи за кандидатстване на територията на гр. Пловдив и изнесените центрове по общини от областта. Въпреки усложнената от СOVID-19 обстановка не е имало никакви зат руднения, както и струпване на много хора. Тя посочи, че това е оценката и на много родители  и ученици, който чрез администрацията благодарят и  на РУО-Пловдив за добрата организация.

 „Основната ни цел е мотивирането на учениците да продължат образованието си, особено на децата след 7-ми клас. Тъй като това е една от най-уязвимите групи за отпадане от образователната система. Търсим най-добрата реализация за изпълнение на одобрения държавен план-прием за учебната 2020-2021 г. , коментира Иванка Киркова – началник  на Регионална управление по образование.

„Основните проблеми идват от голямата миграция, нежелание и незаинтересуваност от страна на родителите децата им да продължат да учат, някои етнически особености“, допълни още Киркова

За свършената работа през последните месеци относно Механизма РУО се фокусира върху следните моменти: писмо към кметовете на общини за изпълнение на поетите ангажименти по механизма, регулярна информация до директорите на училищата, чиито възпитаници не са кандидатствали след 7 клас.

На въпрос на госпожа Апостолова, как са се справяли екипите по обхвата в условията на пандемията от COVID-19,  госпожа Киркова отговори, че работата не е прекъсвала, като медиаторите и педагогическите специалисти са спазвали всички противоепидемични мерки и благодарение на техните усилия много от учениците са завършили успешно годината. Така става ясно, че няма драстични промени при крайните годишни резултати спрямо предходни години. Като допълни, че през летните месеците е осигурено допълнително обучение, организирано в дворовете на училищата или работа в малки групи за преодоляване на дефицита на знания по различните предмети.

През месец септември предстои да се представи пълен доклад за извършената дейност по Механизма и в зависимост от епидемиологичната обстановка ще се проведе редовно заседание на Областния координационен център.

На срещата присъстваха Евелина Апостолова – заместник областен управител на област Пловдив, Иванка Киркова – началник на Регионално управление по образование, Кристина Атанасова – главен експерт КЕИ, Димитър Ставрев старши експерт по ОСО в РУО – Пловдив.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Последна редакция на 27 август, 2020 в 10:56

Skip to content https://www.livechatalternative.com/