Акцент Новини

Над 23 хиляди души в нужда от пловдивска област ще получат хранителни пакети от БЧК по Оперативната програма за храни, съфинансирана от Фонда за европейското подпомагане на най-нуждаещи се

Областният управител Дани Каназирева връчи първия пакет с хранителни продукти на пенсионера Атанас Атанасов и като председател на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса отбеляза, че при раздаването на храни ще се спазват строго противоепидемичните мерки.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“.

Над 23 хиляди жители на пловдивска област ще получат пакети с хранителни продукти от първа необходимост  – 16 вида продукти. 

 В Пловдив в списъците, изготвени от социалните служби, като са включени 8 045 човека. Всеки ще получи пакет 22 кг 700 грама с 16  продукта, сред които  брашно, ориз, леща,  спагети, лютеница, грах, зеленчукови, месни и рибни консерви, конфитюр, захар и олио.

Подробният график за поетапното раздаване е публикуван на интернет страниците на БЧК /www.redcross.bg/ и на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната. 

Раздаването ще продължи до 30.11.2020 г. и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 22,710 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1,5 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати-консерва – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо месо – консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета – консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,600 кг; консерва риба – 0,510 кг; захар – 3 кг; леща – 1 кг; олио – 3 литра.

Правоимащи лица

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;
  • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

В област Пловдив раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 23 пункта, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществявасъс съдействието на местните власти.

График за раздаване
на временни пунктове за разпределение на хранителни продукти
по програма „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти”- План 2019 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
на територията на област Пловдив
Октомври – Ноември 2020 година

ОбщинаВременен пункт за разпределение адресПериод на раздаване
1Пловдив
Район „Централен“гр. Пловдив, МСЦ на БЧК  Пловдив ул. „Стойчо Мушанов“ № 4805.10.2020 – 30.11.2020
Район „Южен“гр.Пловдив, бул „Коматевско шосе“ №2813.10.2020 – 30.11.2020
Район „Северен“гр. Пловдив, бул. „България“ № 180-19006.10.2020 – 30.11.2020
Район „Източен“гр. Пловдив, ул. „Ландос“ № 2412.10.2020 – 30.11.2020
Район „Западен“гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 1А07.10.2020 – 30.11.2020
Район „Тракия“бул. „Освобождение“ № 65А14.10.2020 – 30.11.2020
2Асеновград гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 7607.10.2020 – 30.11.2020
3Брезовогр. Брезово, Община Брезово ул. „Георги Димитров“№  2509.10.2020 – 30.11.2020
4Калояново гр. Калояново ул.“Оборище“ № 3А09.10.2020 – 30.11.2020
5Карловогр. Карлово, бул. „Освобождение „№ 2812.10.2020 – 30.11.2020
6Кричимгр. Кричим, Младежки дом ул. „Никола Петков“ № 1108.10.2020 – 30.11.2020
7Кукленгр. Куклен, ул “ Александър Стамболийски“ № 5213.10.2020 – 30.11.2020
8Лъкигр. Лъки, Приемна на БЧК – Лъки, ул. „Възраждане“№  3022.10.2020 – 30.11.2020
9Марицаобщината е без общински  център – по график във всяко село26.10.2020 – 30.11.2020
10Перущицагр. Перущица, Младежки дом, ул. „Проф. Д-р Борис Тасков“ №319.10.2020 – 30.11.2020
11Първомайгр. Първомай, община Първомай, ул. „Братя Миладинови юг“  № 5008.10.2020 – 30.11.2020
12Раковскигр. Раковски, пл. „България“  № 114.10.2020 – 30.11.2020
13Родопиобщината е без общински  център – по график във всяко село26.10.2020 – 30.11.2020
14Садовогр. Садово, ул. „Иван Вазов“  № 213.10.2020 – 30.11.2020
15Сопотгр. Сопот, ул. „Васил Левски“ № 415.10.2020 – 30.11.2020
16Стамболийскигр. Стамболийски, ул. „Кирил и Методий“ №  2413.10.2020 – 30.11.2020
17Съединениегр. Съединение, бул. “ Шести септември “  № 1316.10.2020 – 30.11.2020
18Хисаргр. Хисар,  бул. „Иван Вазов“ № 315.10.2020 – 30.11.2020

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

https://www.livechatalternative.com/