Акцент, Новини

Областният управител проведе среща със 17 РИК, кани представителите на политическите партии и коалиции на кръгла маса

Организацията на изборите на 11 юли обсъдиха днес ръководството на Областна администрация Пловдив и РИК-17. На срещата бяха разгледани указанията на Министерски съвет, които засягат конкретни ангажименти на областната управа и РИК. „Вече е направена необходимата организация за осигуряването на две помещения в Международния панаир, печати с уникален знак, пликове,  копирни устройства, кутии за отрязъците, чували, формуляри, отличителни знаци за членовете на СИК. Транспортирането на членовете на РИК до ЦИК също е задача на областна администрация и нямаме проблем с това“ – увери областният управител. Той допълни, че 292 391 избиратели от областта ще гласуват в 522 секции. 443 са обезпечени с машинно гласуване, в 79 – на хартия, тъй като избирателите са под 300 души. Осигурени са 294 000 бюлетини. 

Членовете на РИК-17 поставиха идентични проблеми като тези от 16 РИК, свързани основно с комуникация между отделните институции и логистиката по отношение на машините. Те предложиха да бъде направена среща с доставчика на устройствата за гласуване – фирма „Сиела Норма“.

Отново бяха повдигнати въпросите за осигуряване на минерална вода и щандове за храна и топли напитки, както и за обезпечаване с камери на всички избирателни помещения и на палатите, в които ще се приемат протоколите.

Ангел Стоев вече е поставил въпроса за видеонабюдението пред Министерски съвет, а от Панаира е поискал обследване на елзахранването. Ще се иска съдействие от БЧК за оказване на първа помощ в палатите, ако се наложи. Той напомни, че всички членове на СИК и на РИК, които желаят могат да се ваксинират в РЗИ.

Областният управител съобщи, че кани на кръгла маса представители на всички регистрирани политически партии и коалиции за предстоящите парламентарни избори от област Пловдив. Целта е да бъдат обсъдени евентуални проблеми, свързани с организирането и провеждането на свободни избори и гарантиране на тяхната честност. Срещата е насрочена за 09.06.2021 г., сряда, от 14 часа, в конферентната зала на Областна администрация.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/