Акцент, Новини

Ангел Стоев проведе работно съвещание с представители на държавни дружества и ведомства

Областният управител на област Пловдив Ангел Стоев проведе работно съвещание с представители на държавни дружества и ведомства във връзка с предстоящия парламентарен вот. На срещата присъстваха заместник-областните управители, главния секретар на Областна администрация и представители на Областно пътно управление, ВиК, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Напоителни системи, Регионална инспекция по околната среда и водите, РУО, РЗИ, Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“, Регионална дирекция по горите, НЕК ЕАД – Предприятие ВЕЦ, МЕР – Пловдив, Регионална служба по заетостта, ТП НОИ, Регионално управление „Български пощи“.

„Искаме държавните ведомства и фирми да работят изключително добре по време на самите избори, за да могат гражданите да бъдат спокойни и да не се притесняват за битови проблеми“ – категоричен бе областният управител. Той запозна присъстващите със свършеното до момента от Областна администрация във връзка с произвеждането на честни и прозрачни избори.

Ангел Стоев напомни, цитирайки чл. 182 от Изборния кодекс, че не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, че лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не може да провеждат предизборна агитация на работните си места, както и за забраната за използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.

Участниците в срещата се договориха за тясна комуникация и съдействие при подготовката и провеждането на парламентарните избори на 11 юли.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/