Акцент, Новини

Представиха регионален център за жертви на сексуално насилие

Регионален център за жертви на сексуално насилие ще бъде изграден в Пловдив. Процедурата е стартирала още през 2016 година, но заради пандемията от коронавирус, е останала само на хартия. Проектът беше представен в Областна администрация от Дияна Видева от асоциация „Деметра“ и Теодора Манева от посолството на Великобритания. Идеята бе подкрепена от областния управител Ангел Стоев.

В осъществяването на проекта освен областна управа се включват Община Пловдив и основно дирекция „Здравеопазване“, както и полицията. В Бургас вече има изграден такъв център като към него са се присъединили още няколко общини в региона.

„Моделът на функциониране е британски. Целта е да се предостави комплексна услуга на едно място, а не жертвите на сексуално насилие да се разхождат по институциите. По тази причина е предвидено да има здравен център с необходимото оборудване и специалисти, кризисни консултанти и терапевтично обслужване. Предлаганата грижа  е и за мъже, и за жени, а центърът е конфиденциално място“, обясни Дияна Видева от фондация „Деметра“. Тя допълни също, че центърът има свой борд за управление с представител на всяка от институциите.

„Имате подкрепата ми. Предлагам да сформираме работен екип от представители на Община Пловдив и Областна администрация, които да посетят вече изграденият и функциониращ център в Бургас, за да почерпим опит и добри практики, които да приложим тук“, каза областният управител. Представител на посолството на Великобритания увери, че с тяхна помощ ще се търсят средства за издръжката на центъра. Директорът на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив д-р Калин Калинов представи възможностите за базиране на центъра, а областният управител пое ангажимент за обсъждането им на следващото заседание на Областния оперативен щаб.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/