Акцент Новини

Започва реализацията на проект „Голямоконарско шосе“, правителството отпуска 1.5 милиона лева за реконструкция и разширяване

1 500 000 лв. за реконструкция и разширяване на Голямоконарско шосе одобри Министерският съвет в свое постановление от 5 ноември 2021 г. Парите са допълнителен трансфер за целеви разходи за 2021 г. и ще бъдат преведени по бюджета на община „Марица“, съобщи Ангел Стоев, областен управител на област Пловдив. Най-важно е да се довършат отчуждителните процедури, за да се пристъпи към реализация на проекта.

Реконструкцията и разширяването на Голямоконарско шосе е важно за региона, тъй като то свързва с автомагистрала „Тракия“, не само град Пловдив, но Смолян и Родопите. Трасето е най-ползваната входно-изходна артерия на Пловдив. Над 500 000 жители на общините Пловдив и „Марица“ минават по тази  общинска и междуобщинска пътна мрежа. Пътят ще нормализира трафика, ще облекчи придвижването на хора и стоки, и ще допринесе за привличането на нови инвестиции в региона.

В проекта за Голямоконарско шосе се предвижда удвояването му, както и изграждането на  кръгови кръстовища  с  бул. „Дунав“ с „Васил Априлов“, на отбивката за КАТ, хладилната база на индустриалната зона на с. Радино, Западната тангента, на жп прелеза със с. Царацово и на южния обход на община „Марица“. Пътят ще е с две платна по три ленти до табелата на Пловдив и с две платна по две ленти до пътната връзка за с. Царацово. 

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

https://www.livechatalternative.com/