Акцент, Новини

Работна среща на Областния управител с представители на КЦМ

На среща, инициирана от страна на Областна администрация – Пловдив, Областният управител Йордан Иванов, неговата заместничка г-жа Даниела Николова и Главния секретар – г-н Георги Янев обсъдиха с инж. Румен Цонев – Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 ГРУП и инж. Иван Добрев – Изпълнителен директор на КЦМ АД проблемите, пред които са изправени представителите на бизнеса.

Срещата постави основите на взаимно сътрудничество и коректни отношения между  частния сектор и представителството на държавната власт на територията на областта.  

КЦМ е най-голямата компания с частна собственост, която е започнала от  работническо-мениджърско дружество и е изградила свой собствен стил на управление. Компанията е инвестирала близо 600 млн. лв в развитието си и успешно участва и в развитието на индустриалната зона в съседство. КЦМ имат участие и в мините за оловно-цинкови руди в Мадан, Лъки и Златоград, с цел да бъде затворена веригата на доставки, като се започне от рудата и се стигне до крайните продукти, които се произвеждат в комбината. Желанието на ръководството на КЦМ е да могат да реализират по-голяма част от продукцията си в България, тъй като в момента 85 – 90 % от нея се изнасят предимно в Турция и в страните от Европейския съюз.

Основният въпрос, който бе обсъден на срещата касаеше ръста на цената на електроенергията. Идеята на представителите на КЦМ е да има диференциран подход при справянето с тази криза. Те предлагат да се обособи отделен сегмент при търговията на електроенергия, на който големите консуматори и енергоинтензивни предприятия да получат преференции.

Г-н Иванов обеща съдействие от страна на Областна администрация – Пловдив, както за решаване на този проблем, така и за ускоряване на комуникацията с вицепремиера Сандов по повод належащите проблеми в сектора.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/