Акцент, Новини

Областната управа на Пловдив да бъде първата сграда на държавна администрация в областта със соларна централа за собствени нужди

Областната управа на Пловдив да бъде първата сграда на държавна администрация в областта със соларна централа за собствени нужди и 2 броя зарядни станции за електроавтомобили. Едната от тези станции ще бъде в подземието на Областната администрация, другата ще бъде на улица “Младежка” – безплатна, на разположение на гражданите и захранена със “зелен” ток.

Това е намерението на областния управител на област Пловдив Йордан Иванов, който обяви, че започва работа по реализирането му. Инициативата е в оттовор на драстичния скок на цените на тока в последните месеци и избраният от Иванов подход да търси дългосрочно, финансово обосновано и в крак с 21 век решение на проблема с разходите за електроенергия на институцията.

За последните 12 месеца Областна администрация – Пловдив плаща средномесечно по 8360 лв. за електричество. Част от сметката е и заради нецелесъобразно ползване – например не са подменени всички осветителни тела с LED. Още тази седмица областният управител ще възложи това да се случи в най-кратък срок.

“Но освен че имаме високи сметки за ток, имаме и свободен покрив с площ над 1 декар. Без да чакаме Националния план за възстановяване и европейско финансиране, защото това ще отнеме време, започваме работа по изграждане на ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ за собствени нужди без отдаване на енергия в мрежата. Идеята е централата да е с мощност 70 kWp и разположена върху площ от 600 кв. м,”, обяви Йордан Иванов.

Какво показват числата?

Областната администрация потребява за последната година 128,88 MWh дневна енергия. Идеята е базовото производство на централата, която ще се изгражда, да е 101,99 Mwh дневно, от които реално ще се усвояват 80,18 MWh енергия за собствени нужди.

Калкулацията с относителна точност в рамките на 1% показва, че 62,21% от електроенергията ще бъде произведена от собствената централа на институцията. При настоящите цени, средната сметка за електричество на Областната управа ще намалее до 3176,8 лв. Тъй като вариантът за реализация на инвестицията е финансиране чрез кредит, е редно и изплащането му да влезе в сметките. При одобрение на кредит от 120 000 лв. при годишен лихвен процент от 2,5% и със срок от 10 г., то месечната вноска ще бъде 1146,32 лв. Този разход, прибавен към намалената сметка за електричество в размер на 3176,8 лв., прави общ средномесечен разход за електричество от 4323,12 лв. Но освен сметка наполовина, Областната администрация ще получи и нов актив – фотоволтаична централа.

Размерът на инвестицията, срокът и лихвата по бъдещ кредит са условни, но близки до реалността на пазара и са достатъчно надежден ориентир, че инвестицията е повече от смислена, обясни Иванов. Примерните разчети сочат, че инвестицията е оправдана, дори цената на тока да падне до 300 лв./MWh.

“Няма да изградим соларната централа върху целия покрив, за да се остави и площ за момента, в който ще е възможно инвестицията да се надгради с европейско финансиране. А и няма смисъл да произвеждаме повече, отколкото можем да потребим”, каза още областният управител.

Дискусионен е въпросът дали трябва да се инвестира на този етап в батерии, които да съхраняват произведената, но неоползотворена електроенергия, която по първоначални разчети би била малко над 20 MWh годишно. Причината за това е, че има дни, в които централата произвежда повече, отколкото институцията може да потреби.

Извън сметките дотук, предстои и разход, който и без соларна централа е неизбежен – за подмяна на хидроизолацията на покрива, която е започната да се компрометира.

Какво следва?

  1. Областната администрация стартира изготвяне на техническата спецификация за обществената поръчка за избор на изпълнител на инвестицията.
  2. Ще бъде обявена прозрачна, публична и състезателна процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки.
  3. Ще бъде отправено искане към Министерския съвет за одобрение на заем за изграждане на соларната централа и ще бъдат проучени възможностите за финансиране. Договорът с бъдещ изпълнител ще влезе в сила, когато има осигурено финансиране.

“В резултат – Областната администрация ще спести разходи за електроенергия – тоест ще спести пари на бюджета, ще придобие дългосрочен актив, ще е енергийно независима в бъдеще и няма да има проблем при ново поскъпване на енергията. И още нещо важно –Областната администрация ще влезе в крак с 21 век – векът на “зелените” решения в полза на природата, чистия въздух и пестенето на ресурси”, обясни областният управител на Пловдив област.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/