Акцент, Новини

Мостът в село Първенец ще е готов до две седмици

До две седмици да бъде готов изцяло мостът в село Първенец, който освен че разделя населеното място на две части, свързва селата Брестовица и Първенец. В това бяха уверени зам.-областният управител Лъчезар Бакърджиев и експерт на Областната администрация на Пловдив при извършената от тях проверка на място.

Конструктивните елементи на новия стоманобетонов мост са изградени напълно, предстои полагане на хидроизолация и пътна настилка, след което мостът ще бъде напълно готов за въвеждане в експлоатация.

До проверката, направена от представителите на Областната администрация, се стигна, защото по-рано през деня на дежурния телефон постъпи сигнал от кмета на Първенец. Той алармира за покачване на водното ниво и заливане на временния борд, изграден с цел осигуряване на обходна пътна връзка. В резултат обходният път между Първенец и Брестовица бе затворен заради придошлата река.

Изразени бяха и опасения, че при последващо повишаване на водното ниво съществува опасност от ново преливане на реката, разрушаване на дигите и заливане част от селото, както и околните земеделски територии в района на борда.

За да бъдат предотвратени критични и бедствени ситуации преди предстоящото снеготопене и бъдещите интензивни валежи, бе препоръчано на община Родопи да извърши проверка и да прецени дали е необходимо запазването на временно изградения борд. 

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/