Акцент, Новини

Започва нова проверка за складирания материал на територията на кариерите в Белащица

Законно добити ли са инертните материали, намиращи се на териториите на бившите концесии в село Белащица. Материалът, складиран на кариерите, собственост ли е на компаниите – „Европейски пътища“ АД и „Холсим България“ – и може ли да бъде извозен. Назначаване на нови проверки и изработване на план-график за бъдещото извозване на добити вече материали.

Това бяха темите, повдигнати на работната среща, която се проведе днес, 18.05.22., в сградата на Областната администрация на Пловдив, между представители на инициативния комитет на Белащица, представители на бившите концесионери и Министерството на енергетиката.

„Има инертен материал, който е добит по време на концесионните договори, и по закон той е собственост на концесионерите и те трябва да си го вземат. Трябва да се изясни законосъобразни ли са действията на фирмите и ако е така, да бъде направен график, удобен за жителите на Белащица, за да може добитият материал да бъде извозен от собствениците му.“, започна с изясняване на фактологията зам.-областният управител Лъчезар Бакърджиев.

По време на срещата представителите на инициативния комитет на Белащица и кметът на община Родопи повдигнаха множество въпроси, свързани с изтеклите концесионни договори, складирания материал и извозването му. Представителите на протестиращата страна изявиха опасенията си, че действията на двете фирми са незаконни и че са нужни нови независими проверки, които да установят какво е складираното количество. Въпросите бяха отправени предимно към зам.-министъра на енергетиката Пламен Данаилов – министерството отговаря за удължаването на концесионните договори и за възлагането на концесиите. Според гражданите има някои основни стъпки, които трябва да бъдат извършени, преди да започне да се говори за план-графика за изнасянето на вече складираните количества.

„За да бъде разрешен казусът, ние искаме министърът на енергетиката да отговори на въпросите, които му зададохме преди месец. Те са свързани със становището на Министерството на енергетиката за законността на добития материал и правото да се извозва вече складираният материал, след изтичането на концесионните договори. Какво е количеството материал и платени ли са държавните такси за него.“, заяви кметът на община Родопи Павел Михайлов.

От инициативния комитет на Белащица поискаха и нова независима проверка, която да установи наличните количества – проверка, която би отговорила на всички въпроси, които зададоха гражданите.

„Още утре ще назначим нова независима проверка, в рамките на която да се направят измервания на складирания материал. Проверките досега не са констатирали разлика между декларираното тегло, наличните количества и платените такси. Към момента в министерството не са установени нарушения по договорите“, заяви зам.-министърът на енергетиката Пламен Данаилов, който обеща, че при новата проверка ще могат да се включат и представителите на инициативния комитет.

От двете фирми се съгласиха с исканията на протестиращите, като заявиха, че нови проверки не представляват проблем, въпреки че такива вече са били извършени и те не са констатирали нарушения. Но обявиха, че докато текат нови проверки, те ще продължат да извозват законно принадлежащия им материал. От „Холсим България“ обясниха, че забраната, която са получили за изнасянето на складирания материал, вече не важи, защото на концесионера е било наложено принудително спиране и след като съдът е решил, че няма установени нарушения, те могат свободно да изнесат добитото – законът им го позволява.

При извършване на проверките, ако те не установят нарушения, ще бъдат изготвени план-графици, заедно с гражданите на Белащица, за часовете, в които фирмите ще изнасят своя материал. Инициативният комитет на Белащица заяви, че протестите ще продължат, защото по техни сметки трябва да бъдат извозени над 12 500 камиона със складиран вече материал. И настояха за спешни мерки по прекратяването на всякаква дейност.

Срещата продължава в с. Белащица, където протестиращите ще запознаят по-подробно зам.-областния управител Лъчезар Бакърджиев и зам.-министъра на енергетика Пламен Данаилов с проблема.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/