Акцент, Новини

Нова инвестиция за над 80 млн. лв. във високотехнологично производство на техника за роботизирана хирургия

Инвестиция за над 80 млн. лв. планира високотехнологичната компания „Интуитив“, лидер в производството на техника за роботизирана хирургия и минимално инвазивните грижи. Компанията ще инвестира в построяването на модерна производствена база в Първомай, област Пловдив, с което ще увеличи производствения си капацитет на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия и ще разшири развитието си в Европа. Инвестицията ще доведе до разкриване на повече от 100 нови работни места в Пловдив област, с потенциал да достигнат над 300 в близките няколко години.

Първата фаза на инвестиционния проект бе представена на работна среща в Областната администрация на Пловдив. На срещата организирана от областния управител Йордан Иванов присъстваха зам.-областният управител Лъчезар Бакърджиев, директорът на Българската агенция по инвестиции Богдан Богданов, кметът на община Първомай Николай Митков,  представители на институциите в областта – Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), Басейнова дирекция – Пловдив,  „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионалната дирекция по горите – Първомай. Освен да се запознаят с инвестицията, срещата бе организирана, за да могат институциите да осигурят максимална бързина и съдействие за изпълнението на проекта.

Работни срещи, свързани с новия инвестиционен проект са били проведени и в Министерството на иновациите и растежа 

Новото съоръжение ще увеличи производствения капацитет на 3D ендоскопи, използвани глобално в роботизирана хирургична система „Да Винчи“ на „Интуитив“, които до момента се произвеждат в Германия. 

Подготвя се и меморандум за сътрудничество за изпълнение на инвестиционния проект „Изграждане и опериране на производствен обект за медицински ендоскопи в гр. Първомай“, който да бъде подписан между Областната администрация на Пловдив и компанията инвеститор. Проектът ще има принос за икономическото развитие на целия регион. Администрацията ще окаже координационна помощ при реализирането на инвестицията, като изпълнява своите задължения, вписани в бъдещия меморандум, съгласно правомощията си и приложимото законодателство и разпоредби.

Базирана в Сън Вали, Калифорния, компанията „Intuitive“ е производител на системи „Да Винчи“ за асистирана хирургия. Лекари от цял свят са завършили повече от 10 милиона операции и процедури, използвайки „Да Винчи“. Нарастващото търсене на роботизирани технологии в Европа и по целия свят в тази сфера е част от решението за разширяване на производствените мощности на компанията.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/