Акцент, Новини

Регионалната програма за заетост на област Пловдив за 2022 г. е с 4 пъти по-голям бюджет, ще финансира общо 482 работни места в 18-те общини

Четири пъти по-голям бюджет в сравнение с предходния период получава тази година регионалната програма за заетостта към Областния съвет за развитие на област Пловдив. Сумата, определена от Министерството на труда и социалната политика за област Пловдив е 2 595 717 лева, като това ще осигури финансирането на 482 работни места при средно възнаграждение от 897,55 лева на работник месечно. Средствата включват и осигуровки за сметка на работодателя, както и добавки за клас прослужено време.


Това стана ясно на проведеното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив. Заседанието беше открито от зам.-областния управител Николай Василев. 

„Комисията ще обсъди и приеме Регионалната програма за заетост на област Пловдив за 2022 г. Важно е да се отбележи, че тази година разполагаме с четири пъти по-голям бюджет от предходната. Предвидената сума за нашата област е над 2 милиона, това си е голяма новина.“, подчерта зам.-областният управител Николай Василев в началото на заседанието.

Програмата ще стартира на 10.06.2022 г. и ще приключи на 09.12.2022 г., като през този 6-месечен срок наетите лица ще работят на пълно работно време. Въпреки кратките срокове, ресорната работна група вече е направила оценка и подбор и Регионалната програма за заетост на областта ще бъде изпратена до Министерството на труда и социалната политика до 20.05.2022 г.

Общият размер на финансовите средства за област Пловдив е разпределен пропорционално между 18-те общини на територията й, в съответствие с относителния дял на получената обща оценка, според критериите. Получените резултати може да проследите в таблицата.

ОбщинаБрой точкиБрой работни места
1.Карлово7080
2.Садово7043
3.Асеновград6550
4.Раковски6020
5.Първомай5529
6.Кричим5030
7.Пловдив4525
8.Брезово4520
9.„Марица“4030
10.„Родопи“4025
11.Стамболийски4030
12.Хисаря3520
13.Калояново3515
14.Перущица3015
15.Куклен3015
16.Съединение3010
17.Сопот2020
18.Лъки205

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605567
+359 32 605568

Skip to content https://www.livechatalternative.com/