Акцент Новини

Поздравление на областния управител на Област Пловдив по случай Деня на независимостта на България

Уважаеми жители на Пловдивска област,
Скъпи сънародници,

Денят на българската Независимост заема особено важно място в нашата летопис. В този ден българите категорично защитават своето свещено право на самостоятелно развитие. На 22 септември 1908 г. с впечатляваща решителност, с мъдрост и отговорност, нашите държавници осъществяват възрожденския ни идеал и извоюват достойното място на България сред европейските държави.

Провъзгласяването на Манифеста от българския княз Фердинанд  е едно от най-ярките събития, с което българите показват свободолюбивия си дух и силата на своето единство.

Нека днес да отдадем почит на хилядите герои, дали живота си за Освобождението и отвоювали независимостта на нашата Родина. Да си пожелаем да сме достойни наследници на предците си, да имаме тяхната мъдрост и далновидност, да даваме най-доброто от себе си, за да продължим да гарантираме авторитета на България, нейната сигурност и благоденствие.

И нека да БЪДЕ написаното в Манифеста:

„Да живее свободна и независима България!

Да живее българският народ!“

Ангел Стоев, д-р
Областен управител на Област Пловдив

https://www.livechatalternative.com/