Новини

Държавата, местната власт, бизнесът и образователни експерти разискваха в Пловдив как да се мотивират и обучат нужните кадри на средно ниво

На 18-ти март, в сградата на Областна администрация се проведе първото за 2016 година заседание на Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ към Областния съвет за развитие на област Пловдив. Домакин на срещата беше вр.и.д. Областен управител г-н Владимир Маринов. Участие взеха и другите двама за.-областни управители – г-н Иван Антонов и г-н Георги Пилев.

 Работната тема беше „Професионалното образование и квалификация – реализация на пазара на труда и активно взаимодействие с бизнеса“. Темата на заседанието е провокирана и от разработената Програма на Тракия икономическа зона за устойчиво развитие на регион Пловдив като съвместна инициатива на Министерството на икономиката и Тракия икономическа зона. В тази Програма, един от съществените компоненти за развитие на област Пловдив, беше образованието във взаимодействие с бизнеса и реалните потребности на пазара на труда.

Гости на Съвета бяха г-жа Менда Стоянова – депутат в 43-то НС, г-жа Иванка Киркова – началник на Регионален инспекторат по образование – Пловдив; г-н Румен Радев – старши експерт по професионално образование в РИО – Пловдив; г-н Стефан Стоянов – заместник-кмет “Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” община Пловдив; г-жа Валентина Александрова – съветник на министъра на икономиката – Министерство на икономиката; инж. Пламен Панчев – съуправител на Тракия икономическа зона и председател на Съвета на директорите на Сиенит Холдинг АД; доц. д-р инж. Никола Добрев – съуправител на „Тракия икономическа зона“ и председател на Съвета на  директорите на КЦМ 2000 АД; г-жа Маргарита Боева, управител на НОЕМА – Агенция за маркетингови изследвания; г-жа Даниела Опълченска, секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район; проф. Тодор Танев – съветник на министър-председателя на Р България.

Във връзка с обсъждането на темата се представиха различни  практики, които илюстрираха добрите резултати след осъществено сътрудничество между бизнеса и професионалните училища и гимназии.

Госпожа Маргарита Боева представи пред участниците в Комисията резултатите от проучванията, направени от Агенция НОЕМА, за необходимостта и ползите от създаването на Професионален колеж и подчерта, че те са на базата на многобройни разговори с различни представители на бизнеса. Изрази се становището, че създаването на такъв колеж е необходимо и ще е от полза, както за бизнеса, така и за учениците от професионалните гимназии и училища.

По време на дискусията думата взе проф. Тодор Танев – съветник на министър-председателя на РБ. Той съобщи, че предстоят промени в закона за професионалното образование, като основната цел е да се подобри взаимодействието и постигането на по-добри резултати между бизнес и образование и насърчи участниците да работят в тази посока..

Във връзка с това, заместник – областният управител г-н Маринов предложи в най-скоро време да се проведат нови срещи, на които, освен всички присъстващи на днешната Комисия, да бъдат поканени кметовете на всички общини от областта и  директорите на професионалните гимназии и училища, като целта е да се види тяхната гледна точка , да се чуят предложенията им и се вземат ползотворни решения.

След като дневният ред беше изчерпан, господин Маринов благодари за участието в  заседанието на Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ към Областния съвет за развитие на област Пловдив и обяви закриването му.

Последна редакция на 11 юли, 2016 в 16:00

https://www.livechatalternative.com/