Акцент, Интервю, Новини

Кметовете трябва да мислят дългосрочно за почистването на речните корита

Интервю на Ангел Стоев пред marica.bg

Ангел Стоев: Собствениците на ВЕЦ-а в с. Кадиево да отстранят опасните дървета

– Г-н Стоев, каква е Вашата оценка за състоянието на реките в Пловдивска област с оглед на настъпващия дъждовен сезон?  

– Дейността по поддръжката на речните корита е приоритетна за нас, особено след тежкото бедствие, което сполетя няколко карловски села и населени места в общините Калояново и „Марица“. През пролетния сезон има по-голям риск от наводнения, отколкото през есенно-зимния. През пролетта, освен че има вероятност от обилни валежи, започва и бързо топене на снеговете, така че опасността от високи води е много по-голяма. 

– Кои са най-рисковите участъци и чии са ангажиментите за поддръжката им?

– Критичните участъци в Пловдивска област са основно по реките Марица, Стряма, Чая и Въча. Нашите превантивни действия по поддръжката им са базирани на доклад на Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район“-Пловдив. В него ясно са очертани критичните участъци, като за това са информирани Областната администрация и общините,  за да може да се осигури проводимостта – кметовете в населените места, а Областната администрация – извън тях. Проблемните участъци се инспектират от назначена междуведомствена комисия, която изготвя доклад и издава препоръки за почистване със задължителен характер. В тази връзка Областната управа

има сключени договори с няколко фирми,

по които те имат ангажимент да почистват и укрепват коритата на реките извън населените места, като критичните участъци се определят и възлагат на база на докладите на Басейнова дирекция. За някои от фирмите се чака завършване на съгласувателните процедури с РИОСВ и Басейнова дирекция и тогава се издава разрешително за започване на дейностите по почистване.

Основните проблеми са по поречието на р. Марица и затова съсредоточаваме своите усилия за осигуряване в максимална степен на нейната безопасност чрез почистване в набелязаните критични участъци и недопускане на опасност от наводнения. По река Въча също има проблеми в района на мини ВЕЦ-а край с. Кадиево,  следим състоянието също на Стряма и Чая.

Критично остава състоянието на р. Марица в Пловдив. Ние все още

чакаме Общината да изпълни своя ангажимент

и да почисти от растителността коритото на реката в границите на урбанизираната територия, за което има осигурени от държавата 1,5 млн. лв., но по различни причини вече година няма сключен договор с фирма изпълнител.

Има също един критичен участък по Марица, който е на границата между  Пловдивска и Старозагорска област. Ние проведохме срещи със специалисти от Областна управа-Стара Загора, за да решим как ще стане почистването и  коригирането на речния участък. Очаквахме съдействие от Министерството на земеделието в лицето на „Напоителни системи“,  които трябваше да свършат това, но отказаха. Сега търсим друго бързо решение за този критичен участък.

Проблемен е и един участък до Стамболийски,

който, на практика, е станал вече непроходим. За почистването му има сключен договор с фирма „Агроника инвест“ ЕООД още преди да  поема поста на областен управител, но не може да се работи по него, защото е обжалван от природозащитна организация и вече повече от 1,6 г.  няма никакво съдебно решение. Това е крайно притеснително, защото при евентуално покачване на нивото на реката има реална опасност от наводнение в кв. Полатово. Ние нямаме право да се намесваме в работата на съдебната система, но е важен въпросът:  Кое е по-важно – животът на хората, имуществото им, стопанските дейности или някой застрашен животински вид?! Според информацията, с която разполагам, делото е насрочено през 2021 г. за  декември 2022-ра.

– Какъв е Вашият коментар по повод на сигнала на Любомир Томов, че по река Въча се носят дървета в района на Кадиево?

– Ние нямаме постъпил писмен сигнал от г-н Томов, а няколко снимки на телефона, от които става ясно, че в коритото на реката, в района на мини ВЕЦ-а край селото, има дървета, които всеки един момент могат да паднат в нея и да създадат сериозна опасност от наводнение. В тази връзка съм възложил Областна администрация и Басейнова дирекция да намерят законово решение и да накарат собствениците на ВЕЦ-а да почистят опасните дървета в територията, на която оперират. Ако паднат, те действително

могат да затлачат  моста и да предизвикат бедствие. 

– Кметовете обикновено казват, че нямат средства за реките. Каква помощ оказва или ще окаже правителството на общините за поддръжката им, чрез Междуведомствената комисия за превенция от бедствия и аварии или други фондове? 

– Вече няколко пъти изразявам ясно мнение, че кметовете трябва да мислят дългосрочно по отношение на почистването на речните корита в рамките на границите на техните територии.  Планирането им трябва да обхваща целия четиригодишен мандат, та дори и следващия. Още в началото на мандата трябва да се направят огледи и да се определи разчет на необходимите средства и да се предвидят в бюджета за всяка година. Така ще има време да се извършат  превантивни действия по един ясен и прозрачен начин, а не да мислим как да се справят с проблема едва като възникне. На базата на добре ориентирана във времето планова дейност на общините, държавата ще може да окаже помощ при недостиг на средства.  

Интервю на Ангел Стоев пред marica.bg

Skip to content https://www.livechatalternative.com/