Акцент, Новини

Ангел Стоев: Категорично възразявам срещу опитите украинските бежанци да бъдат изгонени от „Втори дом“

„Категорично възразявам срещу опитите украинските бежанци да бъдат изгонени от „Втори дом“. На 14.12.2022 година е внесено предложение от Кмета на Община Пловдив Здравко Димитров до Общински съвет – Пловдив за взимане на решение за учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на Здравен комплекс на територията на бившата Белодробна болница, както и за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост в двора на имота. Както е известно, след реновиране и реконструкция на сградата на болницата,  тя се превърна в дом за стотици украински бежанци. С  волята, финансовата подкрепа и съпричастността на дарители, доброволци и неправителствени организации се създадоха условия за подслон и сигурност на хора, които бягат от една ужасна война. Само преди по-малко от месец кметът Здравко Димитров декларира, че сградата ще продължи да се ползва от фондация „Юкрейн съпорт енд реновейшън“ за времето до приключване на войната. С подобно предложение до общинските съветници обаче не се гарантира по какъвто и да е начин оставането им там.

Подчертавам, че не съм против инвестиционното намерение, но категорично възразявам срещу опитите украинските бежанци да загубят своя „Втори дом“. Апелирам Общински съвет – Пловдив да вземе решение, в което изрично и ясно да фигурират гаранции за оставане на бедстващите хора в сградата на бившата Белодробна болница до приключване на военните действия и до възстановяване на Украйна.“

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/