Акцент, Новини

Иванка Петкова и заместник-министър Неделков уважиха празника за 140-годишнина от създаването на Селскостопанската гимназия в Садово

Аграрното образование има важна роля за израждането на специалистите в областта на селското стопанство. Това каза заместник-министърът на земеделието доц. Крум Неделков по време на честването на 140-годишнината от създаването на Професионалната селскостопанска гимназия в Садово. В тържественото честване участва и заместник областния управител на област Пловдив Иванка Петкова.

Заместник-министър Неделков поздрави учителите на първото земеделско училище в България за това, че обучават децата в любов към земята, природата и българщината. „Пожелавам Ви още дълги години да съхранявате традициите и със същия устрем и енергия да възпитавате кадри за българското земеделие“, каза доц. Неделков.

По време на честването заместник-министърът на земеделието откри паметна плоча с имената на всички директори на селскостопанското училище от създаването му през 1883 г.

Училището разполага с модерна база и работи по редица проекти, които дават възможност да се свърже наученото в клас с практиката. Учениците получават знания и умения за новостите в европейското земеделие, чрез реализиране на проекти по програмите „Леонардо да Винчи” и „Еразъм+”. Сред най-предпочитаните специалности са „Агроекология“, „Растениевъдство и животновъдство“, „Механизация на селското стопанство“, “Трайни насаждения” и „Администрация и управление“. Учениците получават знания и умения за новостите в европейското земеделие, чрез реализиране на проекти по програмите „Леонардо да Винчи” и „Еразъм+”. В свободното време активно участват в извънкласни дейности по проекти „УСПЕХ“ и „Ученически практики“. Възпитаниците на гимназията защитават достойно името на училището, заемайки призови места на национални и областни и областни състезания – „Млад Фермер”, по футбол и тенис на маса.    

Създаването на Земеделско училище в Садово става с указ № 28 от 18 април 1881 г. на генерал-губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди. През следващата година за негов управител е назначен Иван Хр. Бояджиев.

На 1 май 1883 г. Садовското земеделско училище било открито по най-тържествен начин, в присъствието на Богориди, посланиците на Русия, Италия и др. Открита била и учебната година, а учител в него е Вацлав Стрибърни, основоположник на южнобългарското овощарство, зеленчукопроизводство, пчеларство и паркоустройство.

Първоначално графикът на учебния процес е бил съобразяван с характера на стопанската дейност. Учебната година започвала на 1 февруари и завършвала на 1 декември, а от 1 до 20 декември учениците полагали изпити, с които приключвала учебната година.

Материалната база на училището е една от предпоставките за успешно реализиране на професионалната подготовка на учениците. Училищното стопанство притежавало първоначално 2760 дка земя. В момента ПССГ- Професионална селскостопанска гимназия разполага с 1107 дка. Създадени били отдели по всички отрасли на селското стопанство, в т. ч. овощна и зеленчукова градина, лозе, разсадник, пчелин, млекарница, винарска изба, рибарник и всички видове животновъдни ферми.

Садовското земеделско училище има голям принос за развитието на селскостопанската наука и образование. Тук е създадено червеното садовско говедо от Желю Ганчев – най-високопродуктивната порода у нас по онова време. Възпитаник на училището е бил и Александър Стамболийски, водач на Българския земеделски народен съюз (БЗНС). Той е министър-председател на България в правителството на БЗНС (1919-1923).

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/