Акцент, Новини

Областният управител Ангел Стоев ще открие изложба, посветена на читалището в с. Ситово

Областният управител Ангел Стоев ще открие документална изложба, посветена на историята на читалището в с. Ситово. Събитието ще се състои утре от 16 часа във фоайето на Областна администрация – Пловдив.

НЧ „Родопски напредък – 2019 г.“  е първото възстановено читалище в Община „Родопи“ след  петдесет години прекъсване на дейността му. Читалището е възстановено, благодарение на усилията на доброволци, които искат да възродят селото и до момента подпомагат работата му. „Мисията ни е да създадем творческа среда и читалищната общност да стане притегателен център за будни и дейни хора, които създават положителна социална промяна. Чрез подпомагането на автори и различни видове изкуства да превърнем естествените ограничения (обезлюдяване, липса на икономика и сравнителна отдалеченост от Пловдив) във възможност за устойчиво и екологично развитие на творческите индустрии“, споделя председателят на УС на читалището адвокат Нели Маркова.

Изложбата се организира съвместно с Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян, в което се съхранява периодиката на сп. „Родопски напредък“, запазило историята на с. Ситово.

Експозицията ще бъде представена от директора на смолянската библиотека Светлана Хаджиева. Поздрав към гостите ще поднесе маестро Мичо  Димитров, световно признат цигулар и музикален педагог.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/