Акцент, Новини

Областният управител започна поредица от срещи с ръководствата на държавните институции и дружества

Областният управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев започна поредица от срещи с ръководителите на държавните институции и дружества на територията на Пловдив.

Една от първите му срещи беше с ръководителите на РИОСВ Ивайло Йотков, на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Васил Узунов, „ВиК-Пловдив“ инж. Огнян Кулишев и на „Напоителни системи“ – клон Марица инж. Костадин Чолаков. В срещата участваха също заместник областните управители Атанас Ташков и Димитър Добрев и експерти от областна администрация.

„Целта на срещата беше да се запознаем с проблемите и задачите, които стоят пред четиримата ръководители и да установим взаимодействие по важните проекти. Същото така да обсъдим основните задачи на институциите през летния сезон“, коментира областният управител. Той подчерта, че с неговия екип ще работят активно с институциите на регионално ниво и ще съдействат за комуникацията с правителството.

Една от важните теми, които бяха обсъдени на срещата бе реализацията на големия проект за доизграждане и реконструкция на ВиК-системите на територията на общините Пловдив, Карлово, Хисаря, Асеновград, Първомай и Стамболийски.

„Имаме известни затруднения, особено при реализирането на инвестиционната ни програма по изграждане на нови мрежи и пречиствателни съоръжения в общините, но никъде нямаме изоставане в сроковете, в това число и в Пловдив“, обясни инж. Кулишев. По думите му почти приключват дейностите в участъка от ул. „Модър“ до Коматевско шосе по проекта изграждане на Южния обходен колектор. „Имаме само довършителни работи и строителите на бъдещия подлез вече имат фронт за работа“, допълни инж. Кулишев. По думите му най-натоварена е работата по бул. „Ал. Стамболийски“. Обектът е разделен на пет етапа като се затваря само по един по един участъците, за да не се блокира напълно движението по булеварда.

„Ще обжалваме глобата от 20 млн. лв. по проекта за Южния обходен колектор на всички инстанции“, заяви инж. Кулишев в отговор на въпрос на областния управител какви действия са предприети по наложената тежка санкция от Управляващият орган на ОП „Околна среда“ за нередности при избора на изпълнител на обществената поръчка за 80 млн. лева. Той подчерта, че търгът е проведен по времето на неговия предшественик, но дружеството няма да се откаже да защити правата си на всички съдебни инстанции.

Васил Узунов коментира, че основен приоритет на „Басейнова дирекция“ в момента е придвижването на документацията на общините, които изпълняват проекти и които се съгласуват с ръководената от него институция. „Работим в съкратени срокове, за да не се възпрепятства изпълнението на обектите, които са с висока обществена значимост“, подчерта Васил Узунов и припомни, че Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ отговаря в своето направление за 92 общини.

„Напоителни системи“ са основно ангажирани с напоителната кампания, но продължават да работят и по почистването и укрепването на коритото на р. Стряма край с. Трилистник. Очаква се работата там да приключи до края на месец август.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Последна редакция на 02 август, 2023 в 09:33

Skip to content https://www.livechatalternative.com/