Акцент, Новини

Д-р Зюмбилев свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети в Пловдивска област

Със свои заповеди областният управител д-р инж. Илия Зюбмилев свика първите заседания на новоизбраните общински съвети за мандат 2023 – 2027 г. във всички общини от Пловдивска област. Тържествените сесии ще се проведат по график от 7 до 13 ноември.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител най-късно 14 дни след обявяване решението на Общинската избирателна комисия за избор на общински съветници.

Новоизбраните общински съветници, кметовете на общините и кметовете на кметствата полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител или негов представител, на председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. По закон общинските съветници и кметовете полагат следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите  на община … и да работя за тяхното благоденствие.“

В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на председател. До неговия избор заседанията се председателстват от най-възрастния общински съветник.

ОБЩИНАДАТА:ЧАСМЯСТО
1. Съединение
2. Раковски
07.11.2023 г.(вторник)10:30 ч.Община Съединение – Пленарна зала
14:30 ч.Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“
3. Пловдив
4. Перущица
5.  Родопи
6. Марица
08.11.2023 г.(сряда)09:30 ч.Регионален исторически музей,  пл. „Съединение“
13:00 ч.Младежки дом – гр. Перущица
14:30 ч.с. Първенец –  НЧ „Съзнание 1914“
16:00 ч.Община Марица – заседателна зала на ОБС
7.  Кричим
8.  Лъки
9. Брезово
10. Садово  
11. Първомай
09.11.2023 г.(четвъртък)10:30 ч.Община Кричим – зала 21
11:00 ч.Община Лъки – заседателна зала
13:00 ч.Община Брезово – заседателна зала
14:30 ч.Читалище „Христо Смирненски“ –заседателна зала
16:30 ч.Община Първомай – пленарна зала
12. Карлово10.11.2023 г.(петък)10:30 ч.Община Карлово – заседателна зала „Васил Караиванов“
13.  Асеновград 
14. Стамболийски
15. Сопот
16. Хисаря
10:30 ч.Община Асеновград – зала 601
10:30 ч.Заседателна зала на ОбС на ул. „Г. С. Раковски“ 31
13:00 ч.Народно читалище „Иван Вазов“
14:30 ч.Заседателна зала на ОбС – Община Хисаря
17. Куклен
18. Калояново
13.11.2023 г.(понеделник)10:30 ч.Община Куклен – заседателна зала
14:00 ч.Община Калояново – киносалон

Заповеди №№ РД-20-128 – РД-20-145/03.11.2023г. Относно: Свикване на първи заседания на новоизбрани Общински съвети

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Последна редакция на 07 ноември, 2023 в 11:51

Skip to content https://www.livechatalternative.com/