Акцент, Новини

Повторно заседание на Областен оперативен щаб във връзка с увеличената заболеваемост от грип и ОРЗ в област Пловдив

Във връзка с увеличената заболеваемост, достигнала епидемични стойности от грип  и ОРЗ на територията на област Пловдив,  се свиква повторно заседание на Областен оперативен щаб, действащ към Областния управител на област Пловдив и Областен оперативен щаб към РЗИ Пловдив.

Заседанието е насрочено за утре, 26.01.2024 г. от 13.00 часа в Областна администрация Пловдив.

Ще бъде обсъдена  необходимостта от предприемане на конкретни  противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ на територията на област Пловдив.

След заседанието ще има брифинг за журналисти в сградата на Областна администрация Пловдив.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 87 9182250
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/