1968: Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

Информация за предоставяне на услугата:

[uslugi_check]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017