1968: Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

454 Views | Last update 02.11.2018 17:22:34

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017