2469: Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост.

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

721 Views | Last update 02.11.2018 17:28:13

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017