1974: Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Информация за предоставяне на услугата:

[uslugi_check]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017