2389: Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

575 Views | Last update 02.11.2018 17:28:54

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017