1962: Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017