1962: Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

684 Views | Last update 02.11.2018 17:19:47

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017